"During the performance the body of the mime actor becomes the mirror of his thoughts and emotional experiences (...)"
Stefan Niedziałkowski
 
 
 
 
wersja polska english version
 
SILENCE OF THE BODY
MILCZĄCE CIAŁO

VII Międzynarodowe Warsztaty Teatru Sztuki Mimu
VII International Mime Art Theatre Workshops

Author and artistic director - Stefan Niedziałkowski


Organized by: Mazovia Institute of Culture in Warsaw/Poland
Dates: 30th & 31st May 2015
 

Performance 'Milczący Aktor Podczas Pracy/Actor of Silence at Work'
performed by Mime Art Theatre / Teatr Sztuki Mimu

Premiere of the performance takes place at VII Internationa Mime Art Theatre Workshops and Presentations "SILENCE OF THE BODY/ MILCZĄCE CIAŁO" in Mazovia Institute of Culture in Warsaw.


Spektakl/Premiere'Milczący Aktor Podczas Pracy/Actor of Silence at Work'

Scenariusz, choreografia i reżyseria/ Screenplay, choreography, direction: Stefan Niedziałkowski

Muzyka/ Music:
Agnieszka Zdrojek-Suchodolska

Scenografia/ Scenography: Justyna Oleksiak

Występują/ Performed by:

  • Małgorzata Zdrojek-Toniszewska,
  • Junko Koma (Japonia/Japan),
  • Aneta Rajner,

  • Patrycja Pendrakowska (Adept Studia mimów Stefana Niedziałkowskiego/ A student of the Mimes Studio Stefan Niedzialkowski)