"Podczas spektaklu ciało aktora mima staje się zwierciadłem myśli i przeżyć emocjonalnych (...)"
Stefan Niedziałkowski
 
 
 
 
wersja polska english version
 
 

Milczące Ciało
MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY TEATRU SZTUKI MIMU

Autor i dyrektor artystyczny - Stefan Niedziałkowski


"Milczące Ciało. Międzynarodowe Warsztaty Teatru Sztuki Mimu"
miejsce: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa ul Elektoralna 12
termin: 30, 31 maja, 1 czerwca 2009 r.Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Warsztaty Teatru Sztuki Mimu są moim najnowszym przedsięwzięciem, realizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Od roku 2005 działa tutaj moje Studio Mimów, w którym kontynuuję pracę twórczą, ukierunkowaną na badanie i doskonalenie sztuki milczącego aktora, tworzącego swój oryginalny teatr ruchu.

Aby docenić piękno i tajemniczość Teatru Sztuki Mimu (nowoczesnej pantomimy) należy najpierw skupić się na pracy aktora mima, który zrezygnował ze słów w swojej sztuce i wybrał ruch jako najważniejszy środek wyrazu. Aktor mim działa w sferze ruchu i bezruchu, a więc w sferze głębokiej kontemplacji wewnętrznej i dynamicznej różnorodności przemian zachodzących w ciele. Jego milczące ciało staje się instrumentem dramatycznego wyrazu i zwierciadłem zmieniających się myśli i przeżyć emocjonalnych.
Sztuka aktorska artysty mima polega na jego umiejętności zobrazowania stanów całkowitego milczenia.

Na scenie mim jest twórcą, ilustrując w tym samym czasie każdą istotną zmianę zachodzącą w kreowanej przez niego postaci oraz w otaczającym świecie. Oznacza to, iż musi on uczynić widzialnym wszystko to, co zamierza przedstawić w swoim spektaklu, a więc: postacie, przedmioty, przestrzeń, a nawet czas oraz bohatera, którego kreuje.

Przez ruch zapełnia pustą przestrzeń pulsującym życiem, pozostając cały czas w całkowitym milczeniu. Artysta mim chłonie wszystko to, co charakterystyczne dla życia. Przetwarzając doznania w umyśle poprzez własne ciało, ukazuje odbicie prawdy, objawiając publiczności tylko to, co istotne, lecz trudne do wyrażenia słowami.

Aktorstwo mima powinno być esencją prawdy, a więc autentycznym, organicznym przeżyciem wewnętrznym aktora.

O sile działania sztuki aktorskiej nie decyduje ani pomysłowość przedstawienia, ani rekwizyty, kostiumy, światła czy dekoracje, a nawet muzyka. Czynnikiem decydującym jest wyłącznie osoba aktora. Nie waham się stwierdzić, że źródłem oraz istotą sztuki aktorskiej w teatrze ruchu jest właściwie pojęta sztuka mimu, w której artysta mim staje się aktorem milczącym. Dlatego właśnie warsztaty te nazywam „Milczące Ciało – Silence of the Body”.

Spotkania warsztatowe poprowadzą wybitni artyści teatru pantomimy i teatru ruchu.

Stefan Niedziałkowski