Video by Andrzej Michałowski, "Duch Dźwięku/Spirit of Sound" performance fragment

Polskojęzyczna wersja strony jest w trakcie realizacji. W międzyczasie zapraszamy na strony w języku angielskim.

Aktualności

Spektakle

Stefan
Niedziałkowski

Teatr

Studio Mimów

Prezentacje

Kontakt