"Podczas spektaklu ciało aktora mima staje się zwierciadłem myśli i przeżyć emocjonalnych (...)"
Stefan Niedziałkowski
 
 
 
 
wersja polska english version
 
 
SILENCE OF THE BODY
MILCZĄCE CIAŁO

Międzynarodowe Warsztaty Teatru Sztuki Mimu
International Mime Art Theatre Workshops

Autor i dyrektor artystyczny - Stefan Niedziałkowski


Premiera spektaklu "EFEMERYCZNE ISTNIENIA" 16 grudnia 2018, godzina 18:OO

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, ul. Jazdów 1Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Warsztaty Teatru Sztuki Mimu „Silence of the Body/Milczące Ciało” są ukierunkowane na badanie i doskonalenie sztuki Milczącego Aktora, której istotą i źródłem jest sam Człowiek. „Silence of the Body/Milczące Ciało” jest wyjątkowym przedsięwzięciem artystycznym i nie można go porównać z żadnym innym, czy to w Polsce czy na świecie. Nie jest to festiwal lecz spotkania artystów z publicznością i uczestnikami warsztatów.

Aktorstwo mima powinno być esencją prawdy, a więc autentycznym, organicznym przeżyciem wewnętrznym aktora. Zbyt często obserwujemy w teatrze pantomimy na świecie niewłaściwe wykorzystywanie wiedzy przekazanej przez mistrzów. Młodzi artyści zafascynowani często stylem czy techniką mistrza zapominają o tym co jest najważniejsze w sytuacji kiedy aktor mim zrezygnował ze słów i wybrał ruch jako jedyny środek wyrazu stając się w ten sposób aktorem milczącym.

Istotną częścią „Silence of the Body/Milczące Ciało” jest premiera spektaklu Teatru Sztuki Mimu, która każdego roku ma na celu ukazanie efektów mojej pracy z aktorami, z którymi pracuję systematycznie w Studio Mimów. Dla aktorów mimów jest to wielkie wyzwanie, gdyż dążą oni do tego aby ich ciała ukazywały myśli oraz przeżycia emocjonalne, ale tylko te myśli i te przeżycia, które zostały wydobyte czy odnalezione podczas długich prób i poszukiwań. Rezultatem ich trudnej pracy twórczej jest ukazanie tylko samej istoty. Aby ją ukazać aktor mim w naszym teatrze przechodzi czy też doświadcza podczas spektaklu bardzo trudny proces. Ten właśnie proces czyni go Aktorem-Twórcą. Sztuka mimu wymaga od artysty ciągłej pracy nad sobą i systematycznego doskonalenia warsztatu aktorskiego, gdyż ciało mima, jako zwierciadło zmieniających sie myśli i przeżyć emocjonalnych ma ukazać treści uniwersalne, istniejące poza słowem, a więc jest to zadanie trudne i odpowiedzialne.

Zaproszeni przeze mnie artyści, podczas prezentacji dla publiczności oraz warsztatów dla uczestników, przekazują sekrety swojej twórczej pracy i dzielą się zdobytymi przez lata doświadczeniami. Prezentacje jako demonstracje pracy twórczej oraz krótkie wykłady są niezwykle cenne, gdyż dają szansę bliższego poznania artysty i jego kreacji teatru pantomimy czy teatru ruchu. Uczestnicy warsztatów zdobywają wiedzę na temat sposobów i umiejętności zobrazowania skomplikowanych stanów milczenia. Zaproszeni artyści pokazują w jaki sposób należy pracować nad sobą, aby lepiej poznać ciało dla wyrażenia głębokich ludzkich przeżyć poprzez ruch, bezruch czy gest. To oryginalne i jedyne w swoich rodzaju przedsięwzięcie potrzebne jest nie tylko zainteresowanym uczestnikom, ale myślę, że i samym artystom. Publiczność staje się obserwatorem procesów twórczej pracy, które nie mogłyby zaistnieć w żadnych innych okolicznościach jak tylko w warunkach, które stwarzają międzynarodowe prezentacje i warsztaty „Silence of the Body/Milczące Ciało”.

Przedsięwzięcie to jest wynikiem mojej wieloletniej pracy artystycznej. Skoncentrowałem w nim moją uwagę na artyście, który w swojej sztuce sam staje się i twórcą i dziełem. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy wspierają to przedsięwzięcie ponieważ uważam, że jest ono bardzo istotne dla właściwego rozwoju tej pięknej lecz trudnej sztuki aktorskiej w teatrze pantomimy, nie tylko w Polsce ale i na świecie.


Stefan Niedziałkowski